Kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie
ul. Bieławin 2A, 22-100 Chełm
tel./fax (82) 565 08 90, 565 08 91, 565 08 92


Telefony wewnętrzne:
Dyrektor WORD 21
Zastępca Dyrektora 27
Sekretariat 22
Główna Księgowa 23
Kadry 24
Egzaminator Nadzorujący 25
Kierownik Działu Egzaminowania - Koordynator 28
Biuro Obsługi Klienta 31
Dział Szkoleń i BRD 33
Informatyk Analityk 28
Fax 30
Dział techniczny 32


Sekretariat WORD Chełm

Kierownik Działu Egzaminowania - Koordynator

Egzaminator Nadzorujący

Biuro Obsługi Klienta WORD Chełm

Dział Szkoleń WORD Chełm

Administrator strony